ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

ลานกีฬา เพื่อประชาชน

รายละเอียด :
       พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ ผกก.สภ.แม่กา มีแนวคิดทำลานกีฬาภายในสถานีตำรวจขึ้น เพื่อคืนประโยชน์กลับสู่สังคม เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่ออกกำลังกาย หาเวลาและสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการออกกำลังกาย ย่อมส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ลดภาวะความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังลูกหลานให้รักการออกกำลังกายอีกด้วย

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/pg/maekapolice.cm/photos/?tab=album&album_id=2416690401732696

17 ตุลาคม 2562

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top